Η σημασία της επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις!

Η σημασία της επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις!


Τι είναι η επικοινωνία;

Επικοινωνία είναι μια διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ ανθρώπων ή ομάδων. Δεν μεταβιβάζουμε απλά πληροφορίες ή νοήματα αλλά μέσω μιας εποικοδομητικής επικοινωνίας εκπέμπουμε και λαμβάνουμε σωστά τα μηνύματα και κατανοούμε τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από αυτά.

Στις μέρες μας ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το συνάνθρωπο του ως αντικείμενο εκμετάλλευσης και η επικοινωνία προσδιορίζεται από σχέσεις τυπικές, απρόσωπες κι επιφανειακές. Πολλές φορές παρακολουθούμε τον συνομιλητή μας προκειμένου να τον κρίνουμε, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται κάθε ίχνος αυθόρμητης και ειλικρινούς συνομιλίας κι όση προσπάθεια κι αν γίνεται να μεταφερθούν τα μηνύματα ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Ο βασικός παράγοντας που δυσκολεύει την εποικοδομητική επικοινωνία είναι ο συναισθηματικός, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι τόσο απασχολήμενοι με τα δικά τους θέματα και ενδιαφέρονται τόσο πολύ να πουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους που δεν παρακολουθούν επί τοις ουσίας όσα τους μεταβιβάζει ο άλλος.

Μια αποτελεσματική επικοινωνία στοχεύει στο να μεταβιβάσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε στο συνομιλητή μας έτσι ώστε κι εκείνος να το καταλάβει όπως το εννοούσαμε. Συχνά, όμως, δημιουργούνται δυσκολίες και παρεξηγήσεις διότι ο καθένας από εμάς γνωρίζει τις προσωπικές του προθέσεις αλλά ο άλλος πρέπει να τις συμπαιράνει.

Χρειάζεται, λοιπόν, να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στα πρόσωπα που επιδιώκουν την επικοινωνία για να μπορέσουν να γνωρισθούν καλύτερα και να αρχίσει να δημιουργείται σαφής και ορθή αμοιβαία κατανόηση, η οποία στοχεύει στην ικανότητα ορθής και σαφούς επικοινωνίας των σκέψεων και των συναισθημάτων. Η αμοιβαία κατανόηση στηρίζεται στην ικανότητα για ενσυναίσθηση, η οποία οδηγεί σε καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι η επίλυση των προβλημάτων στις σχέσεις γίνεται εποικοδομητική και οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά ο ένας στον άλλον.

Τρεις είναι οι διαστάσεις που καθορίζουν την ανθρώπινη επικοινωνία, σε σχέση κυρίως με τους στόχους αλλά και τον τρόπο που πραγματοποιείται: η εγωκεντρική, η αλλοκεντρική και η αλληλοκεντρική.

Η εγωκεντρική επικοινωνία έχει σκοπό να καλύψει προσωπικές ανάγκες του ίδιου του ατόμου που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει. Η αλλοκεντρική επικοινωνία έχει στόχο να καλύψει ανάγκες άλλων προσώπων και όχι αυτού που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αναπτύξει μια επικοινωνιακή σχέση. Τέλος, η αλληλοκεντρική ή ομοκεντρική διάσταση της επικοινωνίας είναι αυτή που αφορά την ίδια τη σχέση μεταξύ των προσώπων που επικοινωνούν, μεσα από την οποία ικανοποιούνται με αμοιβαιότητα οι ανάγκες όλων των σμμετεχόντων.

Η επίτευξη μιας σωστής και επιτυχημένης επικοινωνία είναι σημαντική διότι επικυρώνει ή καταρρίπτει τη γνώση που πιστεύει κανείς ότι έχει για τον εαυτό του, καθώς επίσης είναι το απαραίτητο μέσο αλλά και το αναγκαίο υπόβαθρο για τη δημιουργία καλών και υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:

  • Καζάζη Μ. (1995). Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία. Αθήνα: Εκδ. ΕΛΛΗΝ.
  • Μακ Κουέηλ, Ν. & Βιντάλ, Σ. (1993). Μοντέλα Επικοινωνίας, (μτφρ.).Αθήνα: Εκδ. Καστανιώτης.
  • Μπακιρτζής Κ. (1996). Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία, Αθήνα, Gutenberg.
  • Verderber, R. (1998). Η Τέχνη της Επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην.

 

ΚοινοποίησηFacebookLinkedIn
Συμμετοχή στη συζήτηση

Archives

Categories