Τι είναι η Σχιζοφρένεια Πρώιμης Έναρξης και πως εκδηλώνεται;

Τι είναι η Σχιζοφρένεια Πρώιμης Έναρξης και πως εκδηλώνεται;


Τι είναι η Σχιζοφρένεια Πρώιμης Έναρξης;

Η «Σχιζοφρένεια Πρώιμης Έναρξης» πρόκειται για μια ψυχωτική διαταραχή με έναρξη πριν την ηλικία των 18ετών. Η σχιζοφρένεια με έναρξη πριν την ηλικία των 13 ετών συχνά αποκαλείται ως «Σχιζοφρένεια Πολύ Πρώιμης Έναρξης» και σύμφωνα με έρευνες φαίνεται να είναι πολύ σπάνια. Ο ρυθμός εμφάνισης της διαταραχής αυξάνεται στην εφηβεία, αλλά η αιχμή της πραγματοποιείται περίπου στην ηλικία των 15-30 ετών.

Ποια είναι η κλινική εικόνα της Σχιζοφρένειας Πρώιμης Έναρξης;

Η Σχιζοφρένεια Πρώιμης Έναρξης χαρακτηρίζεται από θετικά και αρνητικά συμπτώματα και η διάγνωση της προϋποθέτει τα ίδια κριτήρια με αυτά των ενηλίκων.

Όσον αφορά τα θετικά συμπτώματα έχουν οξεία εμφάνιση και σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • Παραληρητικές ιδέες: Επίμονες και παράλογες σκέψεις που το άτομο τις πιστεύει ακράδαντα και σχετίζονται συνήθως με ιδέες μεγαλείου, καταδίωξης και σωματικές παραληρητικές ιδέες.
 • Ψευδαισθήσεις: Αισθητηριακές εμπειρίες και αντιληπτικά βιώματα, οι οποίες εμφανίζονται χωρίς να υπάρχουν σχετικά ερεθίσματα από το περιβάλλον. Συνήθως είναι οπτικές ή ακουστικές και το περιεχόμενο τους μεταβάλλεται ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού.
 • Αποδιοργανωμένη ομιλία: Ο λόγος χαρακτηρίζεται ως ασυνάρτητος, παράλογος με ασύνδετες λέξεις, ενώ το παιδί δεν έχει την ικανότητα να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
 • Σοβαρά αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά: Αφορά σε παράξενες και ασυνήθιστες χειρονομίες, κινήσεις, στάσεις και εκφράσεις προσώπου. Για παράδειγμα, το παιδί μπορεί να χτυπάει επαναλαμβανόμενα το μέτωπο του, να συσσωρεύει φαγητά ή να ντύνεται περίεργα.

Σχετικά με τα αρνητικά συμπτώματα (διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες), έχουν χρόνια και αργή εμφάνιση και αφορούν την μείωση/απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας του ατόμου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται:

 • Απάθεια και απώλεια ενδιαφέροντος
 • Αβουλησία
 • Πενία λόγου
 • Επίπεδο συναίσθημα
 • Έκπτωση της λειτουργικότητας σε διαφορετικά επίπεδα (εργασία, εκπαίδευση, διαπροσωπικές σχέσεις)

 

Ιδιαιτερότητες Παιδικής Σχιζοφρένειας

Η εμφάνιση των συμπτωμάτων σχιζοφρένειας στα παιδιά φαίνεται να είναι σταδιακή και αφορούν περισσότερο τα αρνητικά συμπτώματα, ενώ παράλληλα τα όρια μεταξύ ψευδαίσθησης και μυθοπλασίας είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα στα μικρά παιδιά. Τα παιδιά παρουσιάζουν συχνότερα εικόνα αποδιοργάνωσης λόγου και συναισθήματος και λιγότερο οργανωμένες παραληρητικές ιδέες σε σύγκριση με τους ενήλικες. Συνήθως παρατηρείται αύξηση της ψυχο-κινητικότητας και λιγότερο κατατονική συμπεριφορά. Επιπλέον, οι ενήλικες με σχιζοφρένεια έχουν μακροχρόνιας εγκατάστασης γνωστικά ελλείμματα και καλύτερη πρόγνωση σε αντίθεση με τα παιδιά.

Πρόδρομα συμπτώματα Σχιζοφρένειας Πρώιμης Έναρξης

 • Προβλήματα λόγου & ομιλίας (καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, προβλήματα στη σύνταξη, νεολογισμοί, μη κατανοητός λόγος).
 •  Γνωστικές διαταραχές (διάσπαση προσοχής, προβλήματα συμπεριφοράς και αυτοελέγχου)
 • Περίεργες ενασχολήσεις και τελετουργίες.
 •  Έντονη αντίδραση στις αλλαγές των συνηθειών τους
 • Ασταθές συναίσθημα (Ανεξήγητες συναισθηματικές αντιδράσεις
 • Πτώση της σχολικής επίδοσης
 • Κοινωνική απομόνωση- Απάθεια
 • Αποδιοργανωμένη και παράδοξη συμπεριφορά
 • Σοβαρή παραμέληση της προσωπικής υγιεινής
 •  Μαγική σκέψη – (ήπιες) παραληρητικές ιδέες
 • Μεταβολές στο συναίσθημα
 •  Εχθρότητα και επιθετικότητα

        Αιτιοπαθογένεια  

 • Γενετικοί παράγοντες
 • Νευροαναπτυξιακές ανωμαλίες & δομικές αλλαγές του εγκεφάλου
 • Ψυχοκοινωνικά αίτια
 • Περιβαλλοντικές εκθέσεις

       Θεραπευτική Παρέμβαση

Η θεραπευτική παρέμβαση βασίζεται σε ένα πολυδιάστατο μοντέλο αντιμετώπισης, το οποίο συνδυάζει φαρμακοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις:

 • Φαρμακευτική αγωγή, η οποία έχει μεγάλη αποτελεσματική δράση.
 • Ψυχοθεραπεία με στόχο την ψυχο-εκπαίδευση, την απενοχοποίηση των γονέων, την επίλυση προβλημάτων και την διαχείριση των σχέσεων.
 • Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεραπεία σχετικά με τις ψευδαισθήσεις και τις παραληρητικές ιδέες του εφήβου.
 • Ενίσχυση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων με στόχο την ενδυνάμωση της λειτουργικότητας του ατόμου.

      Βιβλιογραφία

Κολαίτης, Γ. & Συνεργάτες (2020). Σύγχρονη Ψυχιατρική Παιδιού & Εφήβου. ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

Wenar, C. & Kerig, K. P. (2011). Εξελικτική Ψυχοπαθολογία- Από τη Βρεφική Ηλικία στην Εφηβεία (Δ. Μαρκούλης & Γεωργάκα, Μτφρ.-επιμ.). Αθήνα: Gutenberg.

 

ΚοινοποίησηFacebookLinkedIn
Συμμετοχή στη συζήτηση

Archives

Categories