Στερεότυπα φύλου στην ακαδημαϊκή επίδοση και καλοήθης σεξισμός

Στερεότυπα φύλου στην ακαδημαϊκή επίδοση και καλοήθης σεξισμός


Αν αναλογιστούμε το σύνολο των φοιτητών στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών και των ανδρών. Μπαίνοντας όμως σε μια αίθουσα που διδάσκονται παιδαγωγικά ή σε μια αίθουσα που διδάσκεται μηχανολογία ο αριθμός μεταβάλλεται και φαίνεται να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες φοιτήτριες στα παιδαγωγικά και περισσότεροι άνδρες φοιτητές στην μηχανολογία αντίστοιχα. Και παρά το γεγονός ότι σταδιακά ο αριθμός των γυναικών που επιθυμούν να πάρουν πτυχίο σε θετικές επιστήμες αυξάνεται, το ποσοστό αυτό δεν παύει να αντικατοπτρίζει την ισχυρή επίδραση των στερεοτύπων του φύλου ακόμα και στην εκπαίδευση.

Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλές επιδόσεις στις θετικές επιστήμες δημιουργούν στις φοιτήτριες μια αρνητική ταύτιση σχετικά με την φοίτηση σε τέτοιες σχολές. Γι αυτό τον λόγο, πολλές φορές οι γυναίκες που επιθυμούν να φοιτήσουν στους τομείς των θετικών επιστημών αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Συγκρίνουν τον εαυτό τους με τα πρότυπα της κοινωνίας και την «πρόβλεψη» ότι θα αποτύχουν σε έναν ανδροκρατούμενο επιστημονικό κλάδο και προκειμένου να μην επιβεβαιώσουν αυτό το στερεότυπο παραιτούνται από την προσπάθεια τους να επιτύχουν.

Εκείνο που παρατηρείται σε συνολικό πλαίσιο είναι ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες καθηγήτριες αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα δύο φύλα, πολλές φορές ακούσια και ασυνείδητα. Για παράδειγμα, οι καθηγητές τείνουν να δίνουν τον λόγο σε άνδρες φοιτητές και να διατηρούν συχνότερη οπτική επαφή. Ακόμη, οι άνδρες φοιτητές είναι πιθανό να λαμβάνουν περισσότερη βοήθεια από τους καθηγητές του αλλά και μεγαλύτερη θετική ενίσχυση σχετικά με τις απαντήσεις τους συγκριτικά με τις γυναίκες φοιτήτριες.

Κάτι που παρατηρείται ακόμα σε σχέση με τις γυναίκες φοιτήτριες είναι το φαινόμενο του καλοήθη σεξισμού. Πέρα από τον επιθετικό σεξισμό που όλοι γνωρίζουμε κατά τον οποίον κάποιος συμπεριφέρεται με επιζήμιο τρόπο σε μια γυναίκα υπάρχει και ο καλοήθης σεξισμός. Η γυναίκα τοποθετείται σε στερεοτυπικούς ρόλους με επιφανειακά καλές προθέσεις που φαίνεται να την ωφελούν. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου που πλησιάζει μια φοιτήτρια σχολιάζοντας θετικά την εξωτερική της εμφάνιση και προτείνοντάς της ένα ευκολότερο θέμα εργασίας ώστε να μην χρειαστεί να κοπιάσει όσο οι άλλοι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα σχετικά με τον καλοήθη σεξισμό. Ο καθηγητής από την μια θεωρεί ότι είναι ευγενικός ενώ στην ουσία είναι προσβλητικό και υποτιμά την φοιτήτρια και τις ικανότητές της. Ο καλοήθης σεξισμός είναι το ίδιο επιζήμιος με τον επιθετικό.

Εκείνο που αξίζει να επισημάνουμε είναι πως στην διαδικασία της εκπαίδευσης όλοι έχουν θέση εκτός από τα στερεότυπα και τις σεξιστικές αντιλήψεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ROBERT S. FELDMAN

 

ΚοινοποίησηFacebookLinkedIn
Συμμετοχή στη συζήτηση

Archives

Categories