Παιδί και Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδί και Μαθησιακές Δυσκολίες

_______________________________________________________________________________

Η εμφάνιση μαθησιακών δυσκολιών κάθε άλλο παρά σπάνια είναι στις μέρες μας. Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη συγκέντρωση, την ορθογραφημένη γραφή, την αναγνώριση των γραμμάτων και τη σωστή ανάγνωση, τη διαχείριση των αριθμών και των αριθμητικών συμβόλων και σε πολλούς ακόμη μαθησιακούς τομείς.

Η ανίχνευση των δυσκολιών αυτών γίνεται εύκολα από τους αντίστοιχους φορείς. Ωστόσο το κύριο ζήτημα, είναι η διαχείριση τους από τον περίγυρο του παιδιού, το σχολείο ακόμη και τους γονείς. Αρκετά συχνά παρατηρούνται φαινόμενα άρνησης της ύπαρξης των μαθησιακών δυσκολιών, θυμός απέναντι στους εκπαιδευτικούς που το επισημαίνουν ακόμη και υποτίμηση τους.

Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να συνειδητοποιηθεί από όλους, είναι πως οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι στίγμα, δεν χαρακτηρίζουν το παιδί, ούτε μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην πρόοδο του. Η συναισθηματική όμως «κακοποίηση» που υφίσταντο οι μαθητές, η ανασφάλεια και το άγχος που τους μεταδίδει ο περίγυρος λόγω άγνοιας και στερεοτύπων, μπορούν να τα επηρεάσουν αρνητικά και να τους στερήσουν ευκαιρίες. Δυστυχώς αρκετοί είναι οι  μαθητές που δεν προσπαθούν καν, χρησιμοποιώντας την ταμπέλα των μαθησιακών δυσκολιών.

Οφείλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας πως δεν πρέπει να παραιτούνται, ούτε να χρησιμοποιούν δικαιολογίες για πιθανές αποτυχίες τους. Πρωτίστως όμως ,πρέπει να κατανοήσουμε εμείς οι ίδιοι ότι το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό με τις δικές του δυνατότητες και αδυναμίες, να μην το συγκρίνουμε με κανένα άλλο και να μην το υποτιμούμε. Αγαπάμε το παιδί μας και του μαθαίνουμε να αγαπάει κι εκείνο τον εαυτό του!

 

ΚοινοποίησηFacebookLinkedIn
Συμμετοχή στη συζήτηση

Archives

Categories