ΡΑΦΑΕΛΑ ΖΑΧΑΡΙΑ

Φοιτήτρια Ψυχολογίας, Ειδίκευση στην Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

τελευταία ενέργεια πριν από 2 μήνες, 1 εβδομάδα

Θέματα συζητήσεων που δημιουργήθηκαν

Δεν υπάρχουν θέματα

Κανένα θέμα δεν βρέθηκε.